Rafał Kaźmierczak

absolwent historii UŁ, studiów podyplomowych z wiedzy o społeczeństwie (Instytut Nauk Politycznych UW) i edukacji dla bezpieczeństwa (Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi), pedagog z wieloletnim doświadczeniem, nauczyciel dyplomowany, egzaminator maturalny z historii i wiedzy o społeczeństwie; bierze udział w projektach edukacyjnych, lekcjach otwartych, warsztatach, rajdach edukacyjnych we współpracy z różnymi instytucjami, m.in. OBEP IPN Łódź, TPŁ, Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości; jego wychowankowie zostawali finalistami i laureatami konkursów ogólnopolskich i wojewódzkich („Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”, „Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Historii”); jest autorem scenariuszy lekcyjnych m.in. w ramach projektu „Filmowe Fale Historii”; miłośnik Dawnych Kresów Rzeczypospolitej i broni pancernej.