Lucyna Wasik

Ukończyłam Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku chemia. Jestem nauczycielem z wieloletnim stażem. Przygotowani przeze mnie uczniowie są laureatami Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych i Olimpiad. Z chęcią angażuję się w życie szkoły.