Kinga Włodarczyk

Ukończyłam studia z zakresu filologii polskiej, historii i etyki. Byłam wielokrotnym wychowawcą (w tym klas sportowych). W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 pracuję od 1998 roku.